Welcome to Rayonex Biomedical GmbH Sweden

30 år Rayonex
30 år bioresonansmönster enligt Paul Schmidt

Rayonex ser tillbaka på över 30 år av mycket framgångsrik historia. Rayonex har från början inte bara sett sig som tillverkare av bioresonansutrustning, utan som ett företag som konsekvent följer en filosofi; en filosofi som har en orsaksorienterad, holistisk behandlingsform.  

I centrum för alla överväganden stod alltid Bioresonansen enligt Paul Schmidt som försöker att stimulera kroppens funktioner (på både människor och djur) med frekvenser. Det var Paul Schmidt som upptäckte och postulerade dessa sammanhang redan 1976. Han grundade den exogena (verkar utifrån) bioresonansen som bär hans namn idag (Bioresonans enligt Paul Schmidt).

Med detta i åtanke, skapade vi ett High.-med. bioresonansinstrument, Rayocomp PS 1000 polar och även den mindre Rayocomp PS 10. Den senare har särskild tillämpning inom veterinärmedicin på grund av dess bärbarhet. Fram till idag har Bioresonansen enligt Paul Schmidt utvecklat ett enormt användningsutbud - från forskning till klinisk användning. Skälen för detta är de omfattande tillbehören och med säkerhet Rayonex analys- och harmoniseringsystem för human- och veterinärmedicinska områden, som har utvecklats i samarbete med experter från Föreningen för främjande av vibrationsmedicin Vereinigung zur Förderung der Schwingungsmedizin  Härur resulterade ytterligare en höjdpunkt: Rayonex Green-Card. Det är ett minneskort som terapeuten i sin mottagning - t-ex. med Rayocomp PS 1000 polar - kan spara en terapi på som sedan patienten enkelt kan genomföra som hemterapi med den bärbara Rayocomp PS 1000 polar. Detta är särskilt intressant för kroniskt sjuka och sängliggande personer. En annan orsak till det stora intresset för Bioresonans enligt Paul Schmidt är säkerligen de mycket glädjande resultaten från studier vid Fraunhofer Institutet angående Rayonex bioresonansinstrumentens effektivitet.

Eftersom alla våra Rayonex bioresonansinstument är medicintekniska produkter (klass I och klass IIa) som är föremål för strikta riktlinjer har vi genomfört omfattande kvalitetsledningssystem för att värna om kvaliteten och den tillhörande säkerheten. I februari 2012 mottog Rayonex de nya QM-certifikaten som gäller i tre år.

Instrumentplattformen för Rayocomp PS 1000 polar och Rayocomp PS 10  möjliggör utvecklingen av produkter som har ett orsaksrelaterat förhållningssätt. Exempelvis energetiskt optimerat kosttillskott. Likaså har temat biologi med fokus på geopati och elektrosmog ägnats stor uppmärksamhet. Dels genom biofätlformande produkter, och dels genom skärmning- och mätteknik, vilket gör det möjligt att sanera bostads- och arbetsmiljön. Särskilt i livsmiljön står sovplatsen är i fokus.

Idag arbetar över 50 Rayonexanställda med omsättningen av Rayonex filosofin. Alla har ett mål: att hjälpa hållbart.

För att ytterligare spridning av Bioresonansen enligt Paul Schmidt, söker vi användare, återförsäljare eller nationella distributörer i ditt land. Hör gärna av dig för mer information!